Google voor banenrapport 2020

Het tweede jaar waarin Google for Jobs in Duitsland toegankelijk is, loopt nu ten einde. Wij hebben dit als een gelegenheid aangegrepen om een jaarverslag voor 2020 samen te stellen. Dit verslag bevat gegevens en inzichten die wij hebben kunnen verkrijgen over het onderwerp Google for Jobs en het gebruik ervan. Wij hebben het zoekgedrag voor personeelsadvertenties geanalyseerd, welke personeelsadvertenties het best presteren en wanneer het het meest zinvol is om personeelsadvertenties te plaatsen. Bovendien bevat het rapport waardevolle tips over hoe het gebruik van Google for Jobs kan worden verbeterd.

Hier kunt u het Google for Jobs Report 2020 als PDF downloaden.

Basis

Verzameling van gegevens

Voor dit verslag hebben wij een willekeurige steekproef van 15.000 personeelsadvertenties genomen en die geanalyseerd aan de hand van informatie uit onze databank en het Google Search Console tool. Dit instrument geeft informatie over zoekgedrag, impressies (hoe vaak een personeelsadvertentie is getoond) en clicks (hoe vaak op de sollicitatieknop van de betreffende personeelsadvertentie is geklikt). De gegevensverzameling is beperkt tot de laatste 12 maanden (per 31.12.2020).

Structuur en presentatie van de jobadvertenties

Eerst hebben wij ons gebogen over de vraag welke grootte een personeelsadvertentie moet hebben om duidelijk op Google for Jobs gepresenteerd te worden. Daartoe hebben wij informatie verzameld over de lengte van de titel en de lengte van de beschrijving en hoe die worden gepresenteerd op de Google-zoekpagina, op Google for Jobs in detail en op mobiele toestellen.

Als u op Google naar banen zoekt, verschijnt niet meteen Google for Jobs in zijn geheel, maar alleen een klein venstertje op de Google zoekpagina. Dit wordt een widget genoemd. In deze widget worden eerst de eerste drie personeelsadvertenties getoond, met een link naar verdere advertenties. U kunt de functietitel zien, de plaats, het bedrijf en waar de vacature over gaat. Als u op een advertentie klikt, krijgt u eerst ongeveer 260 tekens van de beschrijving te zien.

Als u nu Google for Jobs opent, verschijnt de jobadvertentie in detail, evenals andere jobadvertenties die aan de zijkant te zien zijn.

Om ervoor te zorgen dat de functiebenamingen in hun volledige lengte verschijnen en niet worden afgekapt in het voorbeeld op de pagina, mag het aantal tekens niet meer dan 70 zijn. Dit geldt echter alleen voor de presentatie op een PC. Als u Google for Jobs op een mobiel toestel opent, wordt de titel al bij 50 tekens afgekapt.

Tip! Houd de titel zo kort en bondig mogelijk, zodat hij op alle apparaten gemakkelijk te lezen is. Als dat niet mogelijk is, formuleer de functietitel dan zo dat de belangrijkste informatie aan het begin staat.

Even belangrijk als het schrijven van de titel is de behandeling van het geslacht. Veel bedrijven vragen zich af wat de functietitel moet zijn om gelijkheid van mannen en vrouwen te bereiken. Men zou dus kunnen proberen het neutraal te houden, b.v. in plaats van verpleegster, zou men het Pflegekraft kunnen noemen. Dat kan natuurlijk niet bij elke functietitel, maar er is de term (m/v/d). Dit zou in elke functieomschrijving aanwezig moeten zijn, om discriminatie op grond van geslacht te voorkomen.

Er zijn geen grenzen aan de lengte van de beschrijving, maar vanaf ongeveer 700 tekens verschijnt de knop "meer weten". Dit betekent dat de belangrijkste en interessantste informatie in de eerste 700 tekens moet staan om de aandacht van de aanvrager te trekken. Op mobiele toestellen is het bovenaanzicht beperkt tot ongeveer 450 tekens.

Evaluatie van de monsters

Uit de evaluatie van onze berichten in dit verband is gebleken dat de lengte van de titel gemiddeld 37 tekens is. De kortste titel is slechts 7 tekens en de langste 159 tekens.

Als we naar de lengte van de beschrijvingen kijken, is het gemiddelde 2332 tekens. De kortste beschrijving is slechts 21 tekens en de langste 16024 tekens.

De verhouding tussen impressies en kliks

De Google Search Console vertelt ons hoeveel weergaven, d.w.z. impressies, de jobadvertenties krijgen en hoe vaak er verder op de sollicitatiepagina's geklikt werd. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar? De relatie wordt bepaald met de zogenaamde Click Through Rate (CTR). Hieruit blijkt hoeveel kliks er waren als percentage van de vertoningen.

Evaluatie

Volgens onze gegevensanalyse is deze CRT gemiddeld 6%. Dit betekent dat ongeveer 6% van alle impressies ook tot een klik op de volgende aanvraagpagina heeft geleid.

Bevindingen

Maar waarom is dit percentage zo laag?

Vaak staat alle benodigde informatie al in de personeelsadvertentie op Google for Jobs, zodat het voor de sollicitant niet meer fundamenteel nodig is om het sollicitatieportaal te openen. Zij klikken alleen als zij echt geïnteresseerd zijn om te solliciteren. Dit strookt met de strategie van Google, die ook op andere gebieden te zien is: zo veel mogelijk informatie direct weergeven, zodat de gebruiker de zoekmachine niet hoeft te verlaten.

Zoekgedrag van toestellen

Dit gedeelte laat zien welke verschillen er waren in het zoekgedrag van de verschillende toestellen.

Bij de analyse van de gegevens werd daarom een onderscheid gemaakt tussen computers, mobiele toestellen en tablets.

De procentuele verdeling van het totaal aantal impressies en kliks van het afgelopen jaar werd geëvalueerd.

Evaluatie

Bevindingen

Daaruit blijkt dat mobiele toestellen het meest gebruikt worden om naar banen te zoeken, en dat daar ook het meest op geklikt wordt. Tablets worden het minst vaak gebruikt bij het zoeken naar banen. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat Google for Jobs vooral gebruikt wordt door jongeren die liever een mobiele telefoon hebben dan een computer. Bovendien wordt de mobiele telefoon over het algemeen meer gebruikt, ook al is er niet zoveel tijd beschikbaar, wat meer indrukken oplevert.

Tip. Zorg ervoor dat het formaat van uw personeelsadvertentie ook op mobiele toestellen goed overkomt, want zoekopdrachten worden hoofdzakelijk via mobiele telefoons uitgevoerd.

Zoekgedrag in de tijd

Zoekgedrag binnen een week

In de loop van een week kunt u zien dat aan het begin van de week, vooral op maandag, de zoekopdrachten toenemen. Daarna nemen zij gewoonlijk voortdurend af en hebben hun dieptepunt op zaterdag, tot zij op zondag langzaam weer beginnen te stijgen. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat bijna niemand op zaterdag en zondag werkt, en dat de meeste sollicitanten hun sollicitatie pas aan het begin van de volgende week sturen, om snel antwoord te krijgen. Een andere reden zou kunnen zijn dat werkzoekenden tijdens hun werktijd uit ontevredenheid op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Zoekgedrag binnen een jaar

Bij het observeren van het zoekgedrag in de afgelopen 12 maanden is opgevallen dat de impressies sterk toenemen in de wintermaanden, afnemen rond de kersttijd en weer toenemen aan het begin van het jaar. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat er mensen zijn die aan het begin van het jaar steeds meer op zoek zijn naar een nieuwe start en daarom solliciteren naar een nieuwe baan. Er was ook een stijging in de zomer van 2020, wat erop zou kunnen wijzen dat schoolverlaters steeds meer op zoek zijn naar een baan.

Toch verandert de CTR nauwelijks. Het blijft gemiddeld op 5-6%. Dit betekent dat de kliks evenredig met de impressies toenemen, maar ze niet overtreffen. Het verloop van dit jaar wordt ook sterk beïnvloed door de Corona-crisis, die aan het eind van het verslag nog eens zal worden besproken.

Tip. Publiceer uw personeelsadvertenties op het juiste moment. In de wintermaanden richt u zich op baanwisselaars, in de zomermaanden zoeken schoolverlaters een stageplaats.

Differentiatie van zoektermen

Uit gegevensanalyse is gebleken dat in de meeste zoekopdrachten patronen kunnen worden herkend. Deze patronen laten zien waar in de zoekopdrachten naar gezocht wordt. Uit de analyse van de zoekopdrachten konden de volgende patronen worden vastgesteld:

  • Zoeken op bedrijfsnaam

  • Zoeken op plaats van tewerkstelling

  • Zoeken op functie/beroepstitel

  • Zoeken op soort werk

1000 zoekopdrachten werden geanalyseerd op deze patronen.

Evaluatie

(De tabel telt niet op tot 100% omdat sommige zoekopdrachten meerdere van de zoekvariabelen bevatten).

Vinden

Uit deze tabel blijkt dat de meeste zoekopdrachten de plaats van het werk bevatten en dat er vaak gezocht werd naar mini- of studentenbaantjes. Er zijn minder opzoekingen gedaan naar de functietitel. U ziet in deze tabel ook dat veel jongeren Google gebruiken voor banen, omdat zij bij voorkeur zoeken naar deeltijdbanen en leercontracten en veel waarde hechten aan de plaats van hun baan.

Tip! Zorg ervoor dat u het soort werk en de plaats van het werk in Google for Jobs invoert (in de daarvoor bestemde velden).

De prestaties van personeelsadvertenties

Een ander aandachtspunt in dit verslag zijn de prestaties van personeelsadvertenties. Dit betekent welke personeelsadvertenties de meeste kliks krijgen.

Prestaties per soort baan

Daartoe hebben wij eerst de gegevens voor de verschillende soorten werkgelegenheid geanalyseerd. De soorten banen werden gecategoriseerd als voltijds, deeltijds, stagiair, vrijwilliger en tijdelijk. Voor elke categorie hebben wij het aantal kliks genomen en dat gedeeld door het aantal bestaande banen, om te zien hoeveel kliks een baan in de respectieve categorie gemiddeld krijgt.

De evaluatie toont eerst de relatieve verdeling van de banen. De tweede tabel toont de prestaties ten opzichte van de banen in de slechtste categorie, tijdelijk werk.

Evaluatie

Relatieve verdeling van de banen

Relatieve prestaties

Vinden

De categorie stagiaires presteert het best. In de tabel kunt u zien dat de categorie stagiaires acht keer meer klikken krijgt dan de categorie uitzendkrachten.

Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat stagiaires nog niet op de gebruikelijke vacaturebanken te vinden zijn, maar vooral Google gebruiken voor het zoeken naar werk, en dat de waarde dus erg hoog is. De voltijdse categorie heeft over het algemeen een lagere waarde, omdat veel volwassen sollicitanten naast Google for Jobs ook andere jobsites gebruiken. Het valt ook op dat deeltijd veel beter presteerde dan voltijds.

Tip! Het is raadzaam om in de personeelsadvertentie naast voltijds ook deeltijds te vermelden, als dat mogelijk is, want dat kan driemaal zoveel klikken per vacature opleveren.

Prestaties per afdeling

In de tweede prestatie-analyse werden de verschillende bedrijfssectoren in categorieën ingedeeld: Internet, Onderwijs, Techniek, Gezondheid, Apotheek, Architectuur, Consulting, Energie, Juridische Zaken, Marketing, Toerisme en Vervoer. Voor elke categorie werd het aantal kliks vervolgens weer gedeeld door het aantal banen.

De eerste tabel toont de relatieve verdeling van de banen. De tweede tabel toont de prestaties ten opzichte van de banen in de slechtste categorie, engineering.

Evaluatie

Relatieve verdeling van de banen

Relatieve prestaties

Vinden

De categorie Apotheken presteert het best. Op één vacature wordt bijna acht keer meer geklikt dan op een vacature in de categorie techniek. Uit de tabel blijkt ook dat Gezondheid en Architectuur, evenals de categorieën Internet en Marketing, boven het gemiddelde presteren. Toerisme en Recht doen het minder goed.

Prestaties per positie op Google for Jobs

In deze analyse werd nagegaan of er een correlatie bestaat tussen kliks en de positie van een jobadvertentie op Google for Jobs.

Bevindingen

Wij kunnen over deze prestaties alleen maar veronderstellingen maken, want er kon geen correlatie worden vastgesteld. Slecht gepositioneerde personeelsadvertenties krijgen ook veel kliks en omgekeerd kan men zien dat goed gepositioneerde personeelsadvertenties niet altijd veel kliks krijgen. Dit kan eventueel afhangen van het beroepenveld dat men zoekt. In de gezondheidssector bijvoorbeeld zijn er duizenden personeelsadvertenties van verschillende aanbieders en bedrijven. Er is daar veel concurrentie en ook een groter aantal potentiële kandidaten. Daarom worden vacatures die niet erg hoog gepositioneerd zijn, maar wel een aantrekkelijk formaat hebben, ook vaak aangeklikt. Als u heel specifieke of zeldzame beroepen zoekt, is er niet zo veel keus, de vacatures worden automatisch hoger geplaatst en krijgen niet veel kliks wegens weinig sollicitanten. Het is ook mogelijk dat de zoekopdrachten te vaag zijn en dat de bovenste resultaten niet het gewenste resultaat laten zien.

Tip! Voeg uw bedrijfslogo toe en zorg ervoor dat uw personeelsadvertenties in een aantrekkelijk en serieus formaat zijn. Hoe meer informatie, hoe beter.

Prestaties volgens aantal jobadvertenties

In de laatste analyse over de prestaties van personeelsadvertenties hebben wij onderzocht of het verschil maakt in het aantal klikken als een bedrijf meerdere personeelsadvertenties publiceert.

Bevindingen

Ook in deze analyse werd geen correlatie gevonden. Bedrijven met veel banen en bedrijven met weinig banen lieten vergelijkbare resultaten zien. Daarom kunnen ook hier alleen maar veronderstellingen worden gemaakt. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de personeelsadvertenties van een bedrijf voor verschillende functiegebieden worden weergegeven. Sollicitanten zoeken meestal maar op één gebied, en daarom zijn de andere personeelsadvertenties van het bedrijf nogal oninteressant voor de betreffende sollicitant en worden ze dus niet getoond of in overweging genomen. Het hangt er ook van af hoe de personeelsadvertentie wordt gepresenteerd. Als het de aanvrager aanspreekt, is de kans groter dat hij erop klikt. Bovendien geven sommige sollicitanten de voorkeur aan grote bedrijven en andere aan kleine.

De veronderstelling dat grote bedrijven met veel personeelsadvertenties beter gepositioneerd zijn, kon in onze evaluatie dus niet worden bevestigd. Grote en kleine bedrijven lijken hier gelijke kansen te hebben.

Effecten van Corona op zoekgedrag

Er is geen expliciete evaluatie van de gegevens beschikbaar over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het zoekgedrag. Aangezien Google for Jobs pas medio 2019 in Duitsland gelanceerd werd, is er geen exacte vergelijking met dit jaar mogelijk. Niettemin hebben wij het verloop van dit jaar samengevat, volgens mogelijke anomalieën veroorzaakt door Corona:

Aan het begin van de Corona-pandemie is te zien dat de impressies en dus ook de zoekopdrachten sterk daalden. Sinds de eerste lockdown medio maart werd aangekondigd, zijn de impressies en clicks sterk gedaald. Een stijging deed zich voor tegen de zomer, toen de lockdown langzaam werd opgeheven. De piek van impressies en clicks werd bereikt in augustus, toen velen hun baan verloren door de pandemie. Daarna volgde weer een daling, maar impressies en clicks bleven gedurende de wintermaanden constant in de bovengrens.

Conclusie

Dit rapport geeft een inzicht in Google for Jobs in 2020 vanuit het perspectief van de experts van SEO for Jobs. Het geeft inzicht in de prestaties van job-advertenties, rekening houdend met verschillende variabelen, de impact van de Corona-pandemie, het zoekgedrag in de tijd, het zoekgedrag vanaf verschillende toestellen en toont welke inhoud het meest gebruikt werd in zoekopdrachten. Op basis van deze gegevensanalyses konden ook enkele waardevolle tips ontwikkeld worden die helpen om het gebruik met Google for Jobs te optimaliseren.

Als u nog vragen hebt over het jaarverslag 2020, kunt u contact opnemen met ons team van SEO for Jobs.

Author: SEO for Jobs
Published at 07.05.2021
Bijgewerkt op 06.08.2021
More articles …
Wil je Google for Jobs uitproberen? Maak nu een gratis account aan.

Vrijblijvend advies

We helpen je graag om samen alles uit jouw vacatures bij Google for Jobs te halen.

Julia Weber
Google Jobs-expert
Vraag nu vrijblijvend advies aan. We kunnen je ook terugbellen. Laat hiervoor een kort bericht bij ons achter.
Bel mij terug
Alle gegevens worden versleuteld verstuurd.

Gelukt!

We laten uiterlijk van ons horen. Is het dringender, dan zijn we te bereiken via +31 20 808 7560.

Meld je gratis aan

Maak nu een gratis account aan en stel vrijblijvend je eerste vacature op.

Julia Weber
Google Jobs-expert
Vraag nu vrijblijvend advies aan.
Meld je gratis aan
Alle gegevens worden versleuteld verstuurd.

Gratis testen

Test binnen een paar seconden of je vacatures klaar zijn voor Google for Jobs.

Gefeliciteerd. Je bent uitstekend voorbereid op Google for Jobs.
Nu controleren
Alle gegevens worden versleuteld verstuurd.

Testresultaat

Voorbeeld wordt geladen ...
Resultaat tonen
Bereikbaarheid
Het begin is goed. Je vacature heeft een laadtijd van seconden en is zodoende goed bereikbaar.
Bereikbaarheid
Controleer de link , want deze is niet te bereiken.
Inhoud leesbaar
De basis is er. De inhoud van de vacature is machinaal leesbaar.
Inhoud leesbaar
Omdat de link niet te bereiken is, kunnen we helaas niet testen of de inhoud leesbaar is.
Klaar voor Google for Jobs
Gefeliciteerd, de schemagegevens van de vacature zijn aanwezig. Zo kan Google for Jobs de vacature opnemen
Klaar voor Google for Jobs
Je vacature is nog niet klaar voor Google for Jobs. Nu klaarmaken
Klaar voor Google for Jobs
Omdat de link niet te bereiken is, kunnen we helaas niet testen of de juiste schemagegevens aanwezig zijn.
Vacaturezoekers aanwezig
Het begin is goed. Er is bij Google for Jobs actieve interesse in vacatures voor ''.
Publicatie mogelijk
Het is mogelijk om vacatures te publiceren onder ''.
Registreer nu
Create your account and save 10% on all packages. Use the full potential of Google for Jobs. So nutzen Sie das Potential von Google for Jobs voll aus.
‹ terug
Alle gegevens worden versleuteld verstuurd.
Gratis werkgeversprofiel
Maak nu vrijblijvend en gratis uw werkgeversprofiel aan.
Ga naar